News

News


01.03.2019 – Vi accepterar också nya kryptokurser på försöksbasis


> Bitcoin
> Eter
> Bitcoin Cash
> Stellar


07.01.2017 – vatten nu produceras miljövänligt med solenergi!

Så nu gör duscha lite roligare. Varmvattnet nu produceras miljövänligt genom solenergi. Lika mycket en del av värmevattnet på vintern. Och solen inte skiner en dag innan den energi som produceras samlas i ett minne och används när det behövs igen. Stor bieffekt i det nya systemet, att det varma vattnet kan fyllas direkt från kranarna i koppen och konsumeras. Som hett vatten passerar genom en plattvärmeväxlare, är färskt vatten och inte stillastående vatten pannan.

16.04.2017 – Den nya poolen kommer att finnas tillgänglig inom kort!


27.02.2017 – Studio “Le petit” möjligt att boka nu!


 
The Booking.com 2016 Guest Review Award!
 
Thank you dear Guests fot that great Result in 2016.
 
The Target for 2017 is to come closer to 10.
 

en Shortly after the opening in August 2016, we get this beautiful Result from our Guests.

 
 A 2nd Room called ‘ le petit’  will be available from this February 2017!
 Check out the availability here

Business customers

We also offer accommodations for business customers also over a longer period. For detailed information, please contact us by phone or e-mail.

We are looking forward to seeing you.


Pay with Paypal